logo-img

Sepet

Toplam:

₺0.00

Ölçme Değerlendirme Sisteminde Değişiklik: Beceriler Ön Planda

blog-img
11.09.2023
Matbeg

9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre ülkemiz genelinde kullanılan ölçme araçları değişime uğrayacak. Bu değişimin öğrencilerimiz için olumlu olacağını düşünüyor ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.


Değişimin bizi mutlu eden en önemli kısmı ise düzenlenecek olan ortak sınavlarda yalnızca çoktan seçmeli madde formatının kullanılmayacak olmasıdır. Zira becerilerin ölçümlenecek olduğu bir sınavı yalnızca çoktan seçmeli madde kullanarak uygulamak pek de olası değil. Yalnızca çoktan seçmeli madde formatı kullanılarak yapılan merkezi sınavların öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi öğretim programını daralttığına yönelik bilimsel çalışmalar da mevcuttur. 


Beceriler izlenecek. 

Becerilerin ve akademik başarıların izlenecek olması da oldukça kıymetli bir konu. Eğer becerileri bilimsek olarak ölçümleyip doğru müdahalelerde bulunabilmeyi başarırsak PISA, TIMSS, PIRLS gibi uluslararası değerlendirme araştırmalarında başarı sıralamalarımızın da yıllar içerisinde önemli ölçüde artacağını göreceğiz.

2000’li yıllardan itibaren öğretim programlarında ciddi düzenlemeler yaparak açık uçlu soruları kullanmaya başlayan ve 2015 yılında Zorunlu Eğitim Kalite İzleme Programı’nı (CEQMP) gerçekleştiren Çin, PISA 2018’de 79 ülke arasında 1. oldu. 


Umuyoruz ki bu ölçme araçlarının değişime uğraması yönünde planlanan olumlu adımlar ile ülkemizin eğitimdeki başarıları da artacaktır.

Bizim için ayrı bir mutluluk ise yıllardır olması gerekeni anlattığımız sistemin benimsenecek olmasıdır. Zira 2016 yılından itibaren bu yönde gerek çalıştay ve seminerler ile gerek katıldığımız konferanslarda yaptığımız sunumlarla konunun ülkemiz için önemine dikkat çekmeye çalıştık.

Bu konunun önemine dikkat çekmenin yanı sıra 2017 yılından itibaren MATBEG, FENBEG, OKUBEG ve BTD gibi farklı madde formatları içeren, boya kalemi ve farklı aparatlar ile becerilerin ölçümlendiği matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarında uygulamalar düzenliyor olmanın gururunu yaşıyoruz.